Mamy doświadczenie w przygotowaniu pełnobranżowych projektów architektonicznych, dokumentacji budowlanej i wykonawczej, którą uważamy za niezbędną dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Inicjujemy i prowadzimy procedury urzędowe, niezbędne dla realizacji Inwestycji. Czuwamy nad przebiegiem prac wykonawczych.

Prowadzimy nadzory autorskie i wspieramy procesy wykonawcze na etapie realizacji, również w roli Inwestora Zastępczego. Wykonujemy szczegółowe analizy działek i lokali. Przygotowujemy projekty koncepcyjne i analizy możliwości inwestycyjnych w kontekstach prawa lokalnego, planistycznego i budowlanego. Organizujemy procesy projektowo-administracyjne dla indywidualnych inwestycji. Zajmujemy się wsparciem aranżacji podmiotów gospodarczych dla realizacji indywidualnych przedsięwzięć budowlanych.

 

PROJEKTY

ZAKRES USŁUG

 

Projekty koncepcyjne, analityczne, analizy koncepcji budowlanych dla biznesplanów, analizy możliwości inwestycyjnych w kontekstach prawnych i planistycznych, uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach; organizacja procesu projektowo administracyjnego dla skomplikowanych indywidualnych inwestycji, kojarzenie i aranżacja podmiotów gospodarczych dla realizacji indywidualnych przedsięwzięć, inwentaryzacje i ekspertyzy prawne biegnących procesów inwestycyjno-budowlanych, wsparcie i uczestnictwo w podmiotach gospodarczych dla przedsięwzięć w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, studia wykonalności inwestycji pod kątem wymogów programów dofinansowań ze środków unijnych;


wykonywanie pełnobranżowych projektów budowlanych, uzyskiwanie wszelkich decyzji uzgodnień i opinii oraz przechodzenie wszelkich procedur administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę; wykonywanie pełnobranżowych projektów wykonawczych, projektów wnętrz, wyposażenia katalogowego, projektów warsztatowe dla wyposażenia indywidualnego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowywanie przedmiarów i kosztorysów, stały nadzór nad opracowywaną dokumentacją dla podmiotów budżetowych przez specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych, nadzory autorskie na etapie realizacji inwestycji. architektura, projektowanie domów, projektowanie wnętrz