top of page

OFERTA

Projektujemy architekturę i wnętrza, zarówno obiektów komercyjnych, jak i prywatnych inwestycji. Specjalizujemy się w kameralnych osiedlach, hotelach butikowych, indywidualnych domach jednorodzinnych, a także wnętrzach lokali użytkowych, domów i apartamentów.

Przygotowana przez nas dokumentacja jest sporządzana w technologii BIM, co pozwala na uzyskanie dokładnych projektów. Dzięki temu, poprzez wprowadzanie informacji technologicznych i modelowanie obiektu w 3D, nasze projekty są kompletnym źródłem wiedzy o planowanej Inwestycji. 

analizy

Wykonujemy analizy działek pod kątem potencjału działki, prawa lokalnego, dostępności infrastruktury czy oddziaływania na środowisko. Zbieramy informacje o terenie i konfrontujemy je z propozycjami przeznaczenia. W przypadku obiektów kubaturowych sprawdzamy możliwości dostosowania ich do planowanych zmian.

2

projekty architektoniczne

Na podstawie wytycznych od Inwestora wykonujemy indywidualne, autorskie projekty koncepcyjne.  Dla każdego projektu opracowujemy programu funkcjonalny. Przygotowane przez nas pełnobranżowe projekty budowlane obejmują swoim zakresem elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, szereg wymaganych prawem opinii i uzgodnień. W większości przypadków wykonujemy szczegółowe projekty wykonawcze, które w naszej opinii są niezbędne dla właściwego przełożenia wspólnych uzgodnień na proces budowlany. Nasza dokumentacja jest w pełni zweryfikowana, skoordynowana międzybranżowo i kompletna dla celu realizacji. 

3

projekty wnętrz

Przygotowujemy niepowtarzalne, szczegółowe projekty wnętrz, które podkreślają charakter miejsca i odpowiadają potrzebom przyszłych użytkowników. Dla każdego projektu przygotowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykończeniowych, zestawienia wykończeń i wyposażenia.

4

reprezentowanie Inwestora

W imieniu Inwestora prowadzimy proces formalno-prawny i reprezentujemy przed administracją publiczną, m.in. poprzez uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy czy Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, uzyskanie opinii czy uzgodnień.

5

nadzory autorskie

W trakcie realizacji prowadzimy nadzory autorskie, doradzamy w kwestiach technicznych i pomagamy przy procedurze przekazania obiektu do użytkowania, m.in.  w uzyskiwaniu zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych. Na życzenie Inwestora dokonujemy odbiorów prac budowlanych i wykończeniowych. 

hania budowa dynamo
bottom of page