top of page

mieszkanie w budynku bliźniaczym/ szeregowym

750 zł netto

zamów

Od 28 kwietnia na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nakłożony jest na właściciela lokalu lub budynku obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku, gdy obiekt jest:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  • wynajęty

Przy zakupie lokalu w budynku wybudowanego kilkadziesiąt lat temu dobrze jest wiedzieć, ile energii będziemy potrzebować, aby uzyskać komfort cieplny. Wynik takiego świadectwa może dać nam odpowiedź, czy jesteśmy w ogóle przygotowani na nakłady inwestycyjne wynikające z niskich wskaźników energetycznych.

bottom of page